როგორ გავაუმჯობესოთ კანდიდატის შერჩევის დროის მაჩვენებელი?