როგორ გავაუმჯობესოთ კანდიდატის შერჩევის დროის მაჩვენებელი?(ნაწილი2)